OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

5 lipca 2011

Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet : IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Ogłasza na czas trwania projektu tj. od 1.09.2011 do 30.06.2012r.

Szczegóły pod adresem: http://wolamyslowska.asi.pl/pls/wolamyslowska/dokumenty?job=Pokaz&id_d=1059
oraz http://wolamyslowska.asi.pl/pls/wolamyslowska/dokumenty?job=Pokaz&id_d=1060

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki