Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

18 października 2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

 

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 18.10.2022r.

 

Lp. Nr działki Pow. w ha KW Położenie Opis nieruchomości Cena nieruchomości Termin wnoszenia opłat Przeznaczenie nieruchomości w MPZP
1. 142/1 0,03 ha LU1U/00078769/4 Jarczew

 

Część działki o powierzchni 0,02 ha – Br-Ps jako teren o przeznaczeniu pod zabudowę, część działki o powierzchni 0,01 ha użytek rolny stanowiący pastwisko trwałe 5 170,00 zł brutto Przed zawarciem aktu notarialnego Częściowo teren zabudowy rozproszonej oraz częściowo na terenie użytków zielonych ZZ
2. 142/2 0,0044 ha LU1U/00078769/4 Jarczew

 

Ps – użytek rolny stanowiący pastwisko trwałe 75,00 zł brutto Przed zawarciem aktu notarialnego Teren użytków zielonych ZZ

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia  30 listopada 2022r.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach podanych w wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska lub pod numerem telefonu
25 754 25 22

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57, zamieszczony na stronie internetowej urzędu www.wolamyslowska.com.pl, wolamyslowska.bip.lubelskie.pl, oraz podano w prasie lokalnej informacje o wykazie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki