Ogłoszenie o naborze – pomoc nauczyciela

Ogłoszenie o naborze – pomoc nauczyciela

30 sierpnia 2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisikierzu , w związku z realizacją przez Gminę Wola Mysłowska, projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowisko

-pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w Lisikierzu, wymiar – 0.5etatu /20godz tygodniowo, rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie co najmniej średnie
-obywatelstwo polskie
-nieposzlakowana opinia
-dobry stan zdrowia

Preferowane będą osoby bezrobotne oraz osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:
-życiorys/CV/
-dokumenty potwierdzajace wykształcenie
-oświadczenie o niekaralności
-aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

Oferty należy składać osobiście lub pocztą , na adres:
Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
21-426 Wola Mysłowska
do dnia 04.09.2013 r.
w godz. pracy Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

Informacji udzielana jest pod numerem tel. 512084756

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisikierzu  , w związku z realizacją przez Gminę  Wola Mysłowska  ,projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                       ogłasza nabór  na stanowisko

-pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym w  Lisikierzu    ,wymiar -0.5etatu /20godz tygodniowo ,rodzaj umowy –umowa o  pracę/

 

 

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie   co najmniej  średnie

-obywatelstwo  polskie

-nieposzlakowana opinia

-dobry stan zdrowia

Preferowane będą :osoby bezrobotne oraz osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:

-życiorys/CV/

–dokumenty potwierdzajace   wykształcenie 

-oświadczenie o  niekaralności

-aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą , na adres:

Szkoła Podstawowa w  Lisikierzu

21-426 Wola Mysłowska

do dnia 04.09.2013 r.  w  godz. pracy Szkoły Podstawowej w Lisikierzu.

 

Informacji udzielana jest pod numerem tel. 512084756

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki