Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wola Mysłowska

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wola Mysłowska

25 stycznia 2024

Na podstawie art. 14 i 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w związku z uchwałą Nr XXIX/184/2022 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Wola Mysłowska obszar rewitalizacji Gminy Wola Mysłowska Wójt Gminy zarządził konsultacje w sprawie: projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wola Mysłowska.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków rozwoju oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wola Mysłowska.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia od dnia 25.01.2024 r. do dnia 25.02.2024 r. w formie:

  1. a) konsultacji pisemnych – na formularzu dostępnym na stronie internetowej
  2. b) spotkania konsultacyjnego w dniu 15.02.2024 o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska

Projekty konsultowanych Uchwał oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie pisemne w sprawie projektu Uchwał należy składać:

  • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: [email protected]
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, Wola Mysłowska, w kopercie opisanej z dopiskiem : „Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wola Mysłowska ”

 

 

Z projektem Uchwały można zapoznać się pod linkiem:

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wola Mysłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki