Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mysłowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mysłowie

5 czerwca 2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Wójt Gminy Wola Mysłowska
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mysłowie Gm. Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska woj. lubelskie.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009r.. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.nr 184, poz.1436) z późn. zm.)

[…]

Treść ogłoszenia

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki