Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci

3 listopada 2015

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, iż w dniu 5 listopada 2015 r. zorganizowany zostanie odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci z posesji na terenie gminy Wola Mysłowska. Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o dokonanie tzw. wystawek ww. odpadów w miejscach dostępnych dla firmy odbierającej odpady. Odpady winny być wystawione w sposób zorganizowany, niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz niestwarzający zagrożenia w ruchu drogowym.

PRZYPOMINAMY:

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych o dużych lub nietypowych rozmiarach takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, łóżka), dywany, wózki dziecięce i zabawki dużych rozmiarów, materace, rowery itp. W tej grupie uwzględniamy także popiół.
Elektrośmieci to zużyty, ale KOMPLETNY, sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, czajniki, telewizory, monitory komputerowe itp.)! Prosimy nie wystawiać elementów pochodzących z demontażu sprzętu AGD (np. w postaci samych kineskopów CTR, obudowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podzespołów RTV itp.), gdyż nie będą one odbierane!

Do odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci NIE NALEŻĄ: zużyte opony samochodowe, baterie i akumulatory, części samochodowe i elementy karoserii, świetlówki (to także tzw. „żarówki energooszczędne”) oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe. Prosimy o nie wystawianie tego typu przedmiotów, gdyż nie będą one odbierane. Ten rodzaj odpadów odbierany będzie w oddzielnie zorganizowanych zbiórkach odpadów. O terminie tych zbiórek zostaną Państwo poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty (sołtysi, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu).

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki