Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu:„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015–2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu:„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015–2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

19 listopada 2015

1. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się:

  •  w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, pok. nr 9

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 9 grudnia 2015 r.:

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57,
  •  ustnie do protokołu w siedzibie UG Wola Mysłowska

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Pełna treść obwieszczenia

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki