Deklaracja CEEB- zgłoś, czym ogrzewasz dom do końca czerwca b.r.!

Deklaracja CEEB- zgłoś, czym ogrzewasz dom do końca czerwca b.r.!

19 maja 2022

Wójt Gminy Wola Mysłowska przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127), każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB (w wersji papierowej deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, który wprowadzi je do CEEB w imieniu osoby składającej deklarację). Termin złożenia deklaracji przez właścicieli budynków oddanych do użytku przed 1 lipca 2021 r. upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.!!!

Uwaga! Termin ten nie dotyczy nowych źródeł ciepła/spalania paliw – uruchomionych po 1 lipca 2021 roku. W takim przypadku termin ten wynosi jedynie 14 dni.

Za brak zgłoszenia grozi grzywna do 5000 zł.

 

Złóż deklarację!

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki