NOWY ROK STYPENDIALNY

NOWY ROK STYPENDIALNY

1 września 2021

Stypendium szkolne/socjalne/ rok szkolny 2021/2022

 

Termin składania wniosków: od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

Pomoc może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

 • materialnej spowodowanej niskim dochodem na osobę w rodzinie – obecnie 528 zł i osobie samotnie gospodarującej, w której dochód na osobę nie przekracza  kwoty  710 zł,
 • spowodowanej wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną lub
 • bezrobociem,
 • ciężką  chorobą w rodzinie,
 • alkoholizmem.

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:
  • zaświadczenia o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS o rencie lub emeryturze lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),
  • decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (MOPS, kserokopie),
  • zaświadczenia o alimentach lub ich nieściągalności,
  • zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych.

 

Wnioski o stypendium należy złożyć w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki