Nowe podatki, komisje i zmiany w statucie

Nowe podatki, komisje i zmiany w statucie

20 grudnia 2018

Na sesji Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbyła się 30 listopada, przed głosowania stawek podatkowych na 2019 r. wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń zwróciła się do radnych o nie podnoszenie podatków. Radni byli jednomyślni. Równie sprawnie przebiegło głosowanie w sprawie zmian w statucie i powołania nowych składów komisji.
Mamy nowe komisje
Radni wybrali gminne komisje, które będą pracować w nowej kadencji.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krzysztof Gruczon. W składzie znaleźli się: Aneta Kosiorek i Grażyna Łysoń.
Komisji budżetu i finansów przewodniczyć będzie Krzysztof Koślacz a członkami zostali Janusz Chmura, Paweł Olkowicz i Tadeusz Talarek.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska ma nowego przewodniczącego. Został nim Leszek Broś. W komisji będą pracować radni Zbigniew Czajka, Leszek Kosiorek i Barbara Szustek.
Skład Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Socjalnych to: Małgorzata Mróz (przewodnicząca), Elżbieta Kamola, Grzegorz Kuć i Sylwester Wójcik.
Przewodniczącą nowego gremium, do którego utworzenia zobligowała radę Ustawa o samorządzie, czyli Komisja Skarg Wniosków i Petycji wybrana została Aneta Kosiorek, do składu powołani zostali Krzysztof Gryczon i Elżbieta Kamola.

Podatki nie wzrosną
To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Wola Mysłowska. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła nowe stawki podatkowe. Mimo ogólnopolskiego wskaźnika wzrostu cen określonego na 1,6 proc. , przed głosowaniem wójt poprosiła o pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie, radni nie podnieśli stawek.
Stawka podatku rolnego to nadal 100 zł za hektar. Podatki od nieruchomości (za 1 metr kwadratowy) to 0,89 zł, przy gruntach pod wodami stojącymi; 0 4,54 zł; gruntach pozostałych 0,46; gruntach objętych obszarem rewitalizacji 0,46 zł; budynkach mieszkalnych – 0,31; budynkach pod działalność gospodarczą 15,62 zł; budynkach na działalność związaną z materiałem siewnym 10,59 zł; na potrzeby opieki zdrowotnej 4,62 zł; budynkach pozostałych 4,16 zł. Ustalając tak zwany procent od wartości budowli, jak przed rokiem, wskaźnik został ustalony na 2. Podatek leśny także pozostał na tym samym poziomie i wyniesie 43,35 zł.

Kosmetyczne, ale konieczne
Radni wprowadzili zmiany w statucie. Jak wyjaśniła wójt Kinga Szerszeń, musiały zostać wprowadzone kosmetyczne zmiany wynikające ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym a także z doświadczeń dotyczących funkcjonowania urzędu. Część zmian wynika z zastrzeżeń nadzoru prawnego wojewody. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o dostosowanie Statutu do obowiązującego prawa.
Powołana została nowa komisja – Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Zmianę wprowadzono do statutu.
Korekty statutu dotyczą też obowiązku nagrywania sesji, głosowania imiennego, konieczności wprowadzenia imiennego protokołu z głosowania. Te zmiany nałożyły nowe zapisy Ustawy o samorządzie. Statut został dostosowany do nowych przepisów także w kwestii zasad określających warunki przerwania sesji i kontynuowania obrad w innym terminie, zasad dotyczących składu i liczebności nowej komisji – Skarg Wniosków i Petycji . Osobny rozdział w Statucie dotyczy regulaminu klubów radnych.
Wykreślono punkty – dotyczące dostępu do dokumentów. Jak zauważyli specjaliści z nadzoru prawnego wojewody, te punkty nie powinny być zwarte w Statucie Gminy, gdyż reguluje to Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Zmiany dotyczą też sposobu informowanie o terminie zwoływania sesji, mówią o zachowaniu minimum 7 dni przed terminem posiedzenia.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki