Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie Powiatu Łukowskiego

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie Powiatu Łukowskiego

16 października 2012

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w najbliższej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę pogotowia. W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego. Wezwania telefoniczne do lekarza lub pielęgniarki należy kierować do najbliższej placówki N i ŚOZ, zgodnie z obszarem zabezpieczenia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w placówkach nocnej i świątecznej opieki POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogarszania stanu zdrowia, gdy:

• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są w 2012 r. przez SPZOZ w Łukowie w następujących miejscach:

1. Łuków przy ulicy Partyzantów 10, nr tel.(25) 798 65 90 lub (25) 798 20 01 wew. 317
2. Wojcieszków przy ul. Parkowej 1 (Gminny Ośrodek Zdrowia), nr tel. (25) 755 41 17
3. Stoczek Łukowski przy ul. Piłsudskiego 32 (Przychodnia POZ) nr tel. (25) 797 00 14

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego – 999 lub 112.
Zgłoszenie wezwania przyjmuje dyspozytornia w Białej Podlaskiej również pod nr tel. 83 343 81 54 i kieruje do pacjenta z terenu Powiatu Łukowskiego karetkę stacjonującą w Łukowie, Stoczku Łukowskim lub w Adamowie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Grzegorz Gomoła

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki