Nabór wniosków przez LGD w ramach działań: ODNOWA I ROZWÓJ WSI i MAŁE PROJEKTY

Informacja LGD

Nabór wniosków przez LGD w ramach działań: ODNOWA I ROZWÓJ WSI i MAŁE PROJEKTY

21 listopada 2013

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach Działania 4.1/ 413- WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
(limit dostępnych środków – 338 634,00 zł )

MAŁE PROJEKTY
(limit dostępnych środków – 318 012,65 zł )

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 09 grudnia 2013 r. do 27 grudnia 2013 r.

Szczegóły po adresem www.lgdrazem.pl

Informacja LGD

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki