Nabór wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2016

Nabór wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2016

3 listopada 2015

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, iż w dniach od 2 do 27 listopada 2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2016. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski u gminnego koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska – pok. nr 9. Informujemy jednocześnie, iż rok 2016 jest ostatnim rokiem trwania projektu i nie przewiduje się jego kontynuacji w latach kolejnych.

Kto może skorzystać z projektu?

Beneficjentami projektu są przede wszystkim właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów posiadających pokrycia dachowe lub inne wyroby zawierające azbest lub na posesjach których składowany jest azbest pochodzący z uprzednio dokonanego demontażu takich wyrobów.

Jak wziąć udział w projekcie?

Aby móc uczestniczyć w projekcie należy:

1. Pobrać wniosek ze strony www.azbest.lubelskie.pl lub www.wolamyslowska.com.pl albo bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska,

2. Skompletować wymagane dokumenty,

3. Złożyć wniosek w UG Wola Mysłowska u gminnego koordynatora projektu.

Więcej informacji:

ulotka_azbest.pdf

oswiadczenie_wykonawcy.pdf

wniosek_osoba_fizyczna_wspolnota_mieszkaniowa.pdf

wniosek_osoba_fizyczna_wspólnota_mieszkaniowa.pdf

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki