Modernizacja oświetlenia ulicznego w Błażkowie

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Błażkowie

13 sierpnia 2020

157 tys. 774 zł i 27 gr – dofinansowanie takiej wysokości udało nam się pozyskać na modernizację oświetlenia ulicznego.

O wsparcie tego zadania gmina Wola Mysłowska w zeszłym roku ubiegała się w ramach Osi 5.5.Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i gospodarka nisko emisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania.
Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i niebawem zostanie podpisana umowa.

Na co zostaną przeznaczone otrzymane środki? Budowa oświetlenia ulicznego jest planowana w miejscowości Błażków. Zostanie wybudowane za licznikowe przyłącze kablowe, a na istniejącej sieci energetycznej zamontowane zostaną przewody i oprawy oświetleniowe.
To nie koniec – zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne w innych miejscowościach gminnych, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz montaż nowych lamp.
Wszystkie wymienione lampy będą energooszczędne. To oznacza mniejsze rachunki za energię i oszczędności.
Zadanie ma być zrealizowane do końca 2021 roku.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki