Masz pomysł, wypełnij Kartę Projektu!

Masz pomysł, wypełnij Kartę Projektu!

22 października 2015

Na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w zakładce PROW 2014-2020 znajduje się Karta projektu.

Prosimy osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników oraz organizacje pozarządowe z terenu obszaru LGD o ich wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia na naszym obszarze, które chcielibyście w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Prosimy o zgłaszanie pomysłów/przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich: wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Wypełnione karty można złożyć osobiście w Urzędzie GminyWola Mysłowska  lub w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]  do dnia 30.10.2015 r.
Analiza otrzymanych kart umożliwi LGD określenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021. „

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki