LGD – Spotkanie informacyjno – szkoleniowe

LGD – Spotkanie informacyjno – szkoleniowe

30 sierpnia 2013

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” planowanym w dniach 01 – 14 października 2013 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12, sala konferencyjna, w dniu 26 września 2013 r. o godz. 10:00.

Spotkanie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” składanych za pośrednictwem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.lgdrazem.pl

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki