KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH!

KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH!

23 stycznia 2024

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wola Mysłowska!

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, że realizując obowiązek ustawowy, przystępuje do kontroli mieszkańców w zakresie właściwego postępowania  w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) oraz przydomowych oczyszczalniach ścieku (osad). W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do przedkładania do tutejszego urzędu następujących dokumentów:
– umów na odbiór nieczystości ciekłych zawartych z firmami asenizacyjnymi,
– dowodów potwierdzających odbiór nieczystości ciekłych (kwitów wywozowych).

Chętni mieszkańcy mogą składać ww. dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach: od 12.00 do  15.00. w dniach 01.02.2024 r. – 16.02.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że kontrole pozostałych właścicieli nieruchomości (którzy nie złożą ww. dokumentów w wyznaczonym terminie) realizowane będą sukcesywnie zgodnie z ustalonym planem kontroli na rok 2024 – o czym będziemy powiadamiać Państwa indywidualnie w formie pisemnej.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki