Konsultacje społeczne – współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne – współpraca z organizacjami pozarządowymi

21 października 2016

Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji:
21 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

Szczegóły na tronie BIP w zakładce „Org. pozarządowe”

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki