Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

28 października 2014

Na podstawie & 2 uchwały nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego i o wolontariacie – projektu aktu prawa miejscowego ,dotyczącego działalności statutowej   tych organizacji ,zarządzam co następuje:

                                                                       &1

Przeprowadzić konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji – projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 , w formie zebrania konsultacyjnego.

                                                                       &2

Termin zebrania konsultacyjnego wyznaczam na dzień 30 pażdziernika 2014 r. o godz.10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Pełna treść dokumentów:

zarzadzenie_nr-program-wspolracy-na-2015r.pdf
uchwala_-_program_wspolpracy.pdf

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki