Konkursy organizowane przez Urząd Marszałkowski

Konkursy organizowane przez Urząd Marszałkowski

23 lutego 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

* Konkurs „Kobieta przedsiębiorcza w stylu EKO” – konkurs kulinarny przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi. Termin przesyłania zgłoszeń 26 lutego 2024 r.

* Konkurs „Ekolubelskie 2024″ – Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny.

Termin przesyłania zgłoszeń 29 lutego 2024 r.

* Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024″ – konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych

Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

– produkcja zwierzęca;

– produkcja roślinna;

– ogrodnictwo i sadownictwo;

– producent-przetwórca.

Termin przesyłania zgłoszeń 29 lutego 2024 r.

* Konkurs „Nasz Sołtys” – Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys 2024″ obejmuje przedstawienie w formie opisowej lub multimedialnej (film, prezentacja) działalności sołtysów wykazujących się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz osiągnięciami w pełnieniu swojej roli na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Zgłaszający do Konkursu mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne, dopuszczalne
są także prace wykonane w wersji drukowanej oraz pisanej. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i
społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów, a także organy władzy samorządowej – gminy oraz powiat. Termin przesyłania zgłoszeń 29 lutego 2024 r.

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się  na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl/kategoria/aktualnosci-rolnictwo/ oraz https://lubelskie.ksow.pl/

Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki