Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku

17 lutego 2015

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 7 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2015rok.
4) W 2014 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.
[…]

Pełna treść ogłoszenia

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki