Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakt. pożytku publ.

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakt. pożytku publ.

24 stycznia 2012

Wójt Gminy Wola Mysłowska, Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, poprzez prowadzenie
sekcji sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b) Organizacji zawodów i zakup strojów sportowych
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 10 000,00zł.
3) Okres wykonania zadań– 2012rok.
4) W 2011 roku nie organizowano konkursu na realizację w/w zadania.

Szczegóły na stronie BIP Urzędu

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki