Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

21 marca 2017

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.
Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
1. Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu AS F) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.
Wnioski o udzielenie pomocy na te działania przyjmowane są od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.
Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania: Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) nie więcej niż 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i nie więcej niż 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:
I. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.
– w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
II. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
– w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
III. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
– w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.
Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki