Komunikat nr 4 Wójta Gminy Wola Mysłowska

Komunikat nr 4 Wójta Gminy Wola Mysłowska

3 kwietnia 2020

Komunikat nr 4/2020
Wójta  Gminy Wola Mysłowska
z dnia 3 kwietnia 2020 roku

 

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566 i 577), w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania:

  • Urząd Gminy Wola Mysłowska realizować będzie wyłącznie zadania w zakresie niezbędnym do zapewnienia pomocy obywatelom;
  • z uwagi na brak możliwości zapewnienia wymogów sanitarnych wynikających z ww. Rozporządzenia (w zakresie zachowania właściwej odległości pomiędzy stanowiskami pracy) wprowadza się system dyżurów pracowników we wszystkich referatach Urzędu w godzinach od 8.00 do 14.00;
  • wykonywanie zadań, realizowane będzie z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów
    – kontakt z Urzędem możliwy jest wyłącznie telefonicznie, faksem oraz przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, platforma EPUAP), a także za pośrednictwem operatorów pocztowych;
  • sprawy inne niż wymienione w pkt 1 (tj. inne niż dotyczące zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego) realizowane mogą być wyłącznie, jeżeli ich załatwienie może nastąpić drogą elektroniczną (zdalnie) lub za pośrednictwem operatorów pocztowych, bez naruszenia przepisów prawa.

Wójt
(-)
mgr Kinga Szerszeń

Komunikat nr 4/2020 z dn. 03.04.2020 r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki