Komunikat Nr 2 Wójta Gminy Wola Mysłowska

Komunikat Nr 2 Wójta Gminy Wola Mysłowska

17 marca 2020

Komunikat nr 2/2020

z dnia 16 marca 2020 roku

Wójta  Gminy Wola Mysłowska

w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Wola Mysłowska
i jednostek organizacyjnych Gminy Wola Mysłowska

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wzmocnienia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się korona wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) z dniem 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania wprowadzam następujące zmiany w pracy Urzędu Gminy Wola Mysłowska i jednostek organizacyjnych Gminy
tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Mysłowskiej.

  1. Kontakt Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z mieszkańcami zostaje ograniczony wyłącznie do telefonicznego i do przyjmowania korespondencji. Jednocześnie proszę o dostarczanie wniosków i korespondencji (jeżeli to możliwe) za pomocą poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP.
    W sprawach urzędowych proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego zostaje ograniczona wyłącznie do sporządzania i wydawania aktów zgonu. Pozostałe sprawy należy załatwiać w sposób opisany w punkcie 1.
  3. Zawieszona zostaje działalność kasy w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.
  4. Uiszczanie podatków i opłat, w tym opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych należy dokonywać tylko za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery kont.

Jednocześnie informuję, że w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat
(np. w przypadku braku możliwości zapłaty z wykorzystaniem bankowości elektronicznej) będzie możliwość złożenia przez podatnika stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

                                                                                                 Kinga Szerszeń                                                    

                                                Wójt Gminy Wola Mysłowska

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki