Kandydaci na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie

Kandydaci na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie

30 maja 2011

INFORMACJA

Z dniem 30 czerwca 2011r. upływa termin zgłoszenia Radom Gmin kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie .
Druki karty zgłoszenia są do pobrania w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.
Do karty zgłoszenia kandydat ma prawo załączyć:
– 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
– informację z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wola Mysłowska 26.05.2011r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki