Inwestycyjny budżet na 2020 r.

Inwestycyjny budżet na 2020 r.

14 stycznia 2020

Jednogłośnie Rada Gminy Wola Mysłowska uchwaliła budżet na 2020 r. W planach jest kilka ważnych inwestycji. Ciekawie prezentują się także plany sołectw, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
Budżet
Po stronie dochodów wynosi 21 mln 743 tys. zł Wydatki to 23 mln 756 tys. zł. Wydatki bieżące 20 mln 309 tys. zł, majątkowe 3 mln 736 tys. zł. Projekt budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła bez uwag.
Najważniejszą wśród planowanych inwestycji będzie budowa kanalizacji sanitarnej dla Wilczysk (za 2 mln 100 tys zł), dokumentacja budowy chodnika w Wandowie, przy drodze wojewódzkiej 807 (55 tys. zł), dotacja dla Starostwa na modernizację dróg powiatowych ( min. na drogę w Baczkowie – 500 tys. 762 zł), dotacja na rozliczenie wykonanego już drugiego etapu modernizacji drogi z Wólki Ciechomskiej do Wilczysk i 150 tys. zł na przebudowę garażu w budynku UG, na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej.
Fundusz Sołecki
Sporo wydatków w budżecie pochłonął Fundusz Sołecki.
W ramach funduszu, Baczków i Ciechomin wyremontują drogi, Błażków doczeka się oświetlenia ulicznego i budowy linii energetycznej. OSP Dwornia swoim funduszem zasili zakup samochodu bojowego, Dychawica wyremontuje drogi lokalne, Germanicha zaś – doposaży świetlicę wiejską.
Grudź swój fundusz przeznaczy na remont dróg lokalnych, organizację pracy w świetlicy i imprezy plenerowej.
Jarczew kupi urządzenia fitness na teren przy SP, Kamień wykona elewację i ociepli budynek świetlicy.
Ksawerynów planuje wymianę podłogi w pomieszczeniu szkoleniowym OSP a Lisikierz – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dychawicy i remont dróg lokalnych, Mysłów zaś – remont dróg lokalnych i organizację imprezy kulturalnej, a także doposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie wjazdu.
Nowy Świat ociepli elewację budynku świetlicy wiejskiej, Osiny wyremontują drogi lokalne, zorganizują imprezę kulturalną, zmodernizują świetlicę w OSP Osiny.
Powały swój fundusz zainwestują w projekt i rozbudowę świetlicy wiejskiej, Stara Huta wyremontuje drogi dojazdowe do pól i organizację 50 lecia OSP.
Świder planuje utwardzenie kostką okolic świetlicy wiejskiej i okolic przystanku, Wandów – utwardzenie i żwirowanie dróg lokalnych, Wilczyska – remont dróg dojazdowych do pól i remont schodów w świetlicy, Wola Mysłowska – remont dróg dojazdowych do pól, organizację imprez kulturalno – rozrywkowych i doposażenie świetlicy wiejskiej.
Wólka Ciechomska ogrodzi teren wokół świetlicy wiejskiej.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki