KWARANTANNA DOMOWA! INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA.

KWARANTANNA DOMOWA! INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA.

19 marca 2020

INSTRUKCJA  POSTĘPOWANIA
DLA  OSÓB  OBJĘTYCH  KWARANTANNĄ DOMOWĄ

 1. Każdy wjeżdżający na terytorium RP obywatel musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie
  w wydzielonym miejscu w domu.
 2. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny !
 3. Czas trwania kwarantanny wynosi 14 dni, może być jednak dłuższy i wynosić do 21 dni.
 4. Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie np. stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie myć ciepłą wodą z detergentem, okresowo dezynfekować.
 5. Nie kontaktować się z innymi osobami, (nie zapraszać gości), a pomieszczenia, w których przebywamy powinny być często wietrzone.
 6. W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust nie umytymi rękami; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).
 7. Należy często myć wodą z mydłem i okresowo dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.
 8. Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel duszność w klatce piersiowej). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.
 9. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie – kontakt  w godzinach urzędowania:
  25 798 21 96, 25 798 21 97, po godzinach urzędowania telefony alarmowe 609 630 042, 695 590 099 oraz Oddział Zakaźny SPZOZ w Łukowie 25 798 20 00 wew. 292.
  Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na połączenie.
 10. W świetle obowiązujących przepisów nie muszą być kwarantannowane osoby z otoczenia domowego Polaków pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.
 11. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).
 12. Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej:
  (25) 754-25-38.
 13. Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez: Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w godz. 7.00-15.00, tel. 667 987 876, Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w godz. 13.00-19.00, tel. 507 070 245. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne w godz. 9.00-15.00, tel. 25 798 21 19.
 14. Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne, odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.
 15. Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną.
 16. Za złamanie zasad kwarantanny grozi 5 tys. zł grzywny !

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA-kwarantanna domowa

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki