Informacja Wójta Gminy Wola Mysłowska

Informacja Wójta Gminy Wola Mysłowska

22 maja 2020

Wójt Gminy Wola Mysłowska  informuje, że przedsiębiorcy  – podatnicy podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą skorzystać z pomocy:

 • Odroczenia terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres od 3 do 6 miesięcy.
 • Rozłożenia na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 roku).

Pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis:

  • dla osób prawnych – obejmujących raty od kwietnia do czerwca 2020 roku
  • dla osób fizycznych – obejmującą II ratę za 2020 rok.

Decyzja o udzieleniu pomocy będzie podejmowana po złożeniu przez podatnika odpowiedniego wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości
 2. Zaświadczenie/oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku 2020 (na dzień złożenia wniosku) oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 i następne oraz inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 6. Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19.

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 708).

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki