Informacja o wynikach naboru – zajęcia dodatkowe

Informacja o wynikach naboru – zajęcia dodatkowe

23 sierpnia 2012

Szkoły Podstawowe w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie zakończyły postępowanie i dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych /45 min/ z języka angielskiego i rytmiki /45 min/ w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie w miesiącach wrzesień 2012r – czerwiec 2014 r., w związku z realizacja projektu nr POKL.09.01.01-06-014/12 realizowanym przez gminę Wola Mysłowska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,poddziałanie:
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierało zapytanie ofertowe.
Dokonano wyboru ofert Wykonawcy:
1/ Szkoła Podstawowa w Jarczewie:
j.angielski –Izabela Has
rytmika -Agata Piętka
2/Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
j.angielski –Agnieszka Talarek
rytmika –Bożena Kopeć
3/Szkoła Podstawowa w Wandowie
j.angielski – Elżbieta Fornal
rytmika – Barbara Kopeć
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu a ich oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza pod względem ceny.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki