Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych

Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych

22 lipca 2014

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne. 
Informujemy, że 252 z 542 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie gminy Wola Mysłowska, wykonało w ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię (co stanowi 46,49 %).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi na stronie internetowej Pana gminy. Żywimy głęboką nadzieję, ze wspólnie prowadzone działania promocyjne poprawią zgłaszalność kobiet z Pana gminy na profilaktyczne badania mammograficzne.

Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
Elżbieta Starosławska

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki