Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne)

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby fizyczne)

24 stycznia 2020

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2020.

W bieżącym roku  nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej w przypadku gdy kwota  zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 8,50 zł.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo

w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.

 

W 2020r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:

  1. podatku leśnego:

od 1 ha lasu 42,7328 zł wg. Komunikatu Prezesa GUS

  1. podatku rolnego

od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł

od 1 ha gruntów pozostałych   – 200 zł

 

  • Średnia cena skupu żyta  ustalona Komunikatem Prezesa GUS- 58,46 zł  obniżona została do kwoty 40 zł.za 1 dt. do obliczenia podatku rolnego na 2020r. –

Uchwała Nr X/53/2019 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 29 listopada 2019r.

 

  • Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2020 określone zostały

Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 29 listopada 2019r.

 

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych  

z dniem 15 lutego 2020r. upływa termin składania deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska.

 

  • Stawki podatkowe na rok 2020 określone zostały:

Uchwałą Nr X/55/2019  Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 29 listopada 2019r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki