Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz środków transportu

Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz środków transportu

29 stycznia 2019
  • Informacja dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości                                                                         (osoby fizyczne)

Wójt Gminy Wola Mysłowska przystępuje do wymiaru podatków na rok 2019.

W bieżącym roku  nie wszczyna się postępowania i nie wydaje decyzji wymiarowej. w przypadku gdy kwota  zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 7,80 zł.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo

w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca roku podatkowego.

 

W 2019r. na terenie gminy Wola Mysłowska obowiązują stawki:

  1. podatku leśnego:

od 1 ha lasu 42,2356 zł wg. Komunikatu Prezesa GUS

  1. podatku rolnego

od 1 ha przeliczeniowego gruntów- 100 zł

od 1 ha gruntów pozostałych   – 200 zł

Średnia cena skupu żyta  ustalona Komunikatem Prezesa GUS- 54,36 zł  obniżona została do kwoty 40 zł.za 1 dt. do obliczenia podatku rolnego na 2019r. –Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 30 listopada 2018r.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok 2019 określone zostały Uchwałą

 Nr II/ 4/2018 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 30 listopada 2018r.

 

 

  • Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

z dniem 15 lutego 2019r. upływa termin składania deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych na terenie gminy Wola Mysłowska.

Stawki podatkowe na rok 2019 określone zostały:

Uchwałą Nr II/5/2018  Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 30 listopada 2018r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki