Gminny Konkurs Recytatorski „Dla Niepodległej”

Gminny Konkurs Recytatorski „Dla Niepodległej”

23 kwietnia 2018

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Gustawa Wyssogoty – Zakrzewskiego
w Woli Mysłowskiej

Zaprasza do udziału w

XI edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego

 

 

 

z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Cele konkursu:

 • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
 • rozwijanie zainteresowań poezją i prozą patriotyczną
 • popularyzacja konkursu recytatorskiego jako jednej z form rozwijania zainteresowań
  i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • pobudzenie dzieci i młodzieży do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcenie do zdrowej rywalizacji
 • integracja dzieci z naszej gminy

Warunki uczestnictwa:

 1. w konkursie biorą udział uczniowie klas V-VII i gimnazjum
 2. szkołę podstawową może reprezentować 2 uczniów, a gimnazjum po 1 uczniu z każdej klasy. Uczestnicy deklamują wybrany z załączonej Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości wiersz lub fragment prozy nawiązujący do tematu konkursu.

Kryteria oceny:

Komisja będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:

 • Stopień opanowania pamięciowego tekstu
 • Poprawne i płynne deklamowanie
 • Świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu
 • Ogólne wrażenie artystyczne

Komisja powołana przez Organizatora konkursu przedstawi wyniki recytacji konkursowych, po zakończeniu prezentacji przyzna nagrody i wyróżnienia.

                                                                                  Termin konkursu: 11 maja 2018 roku,

                                                                                                              Miejsce: GBP w Woli Mysłowskiej

                                                                                                              Prosimy o zgłoszenie udziału do                                                                                                                            27 kwietnia osobiście w GBP

                                                                                                            lub pod numerem Tel. 025 754 26 17

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki