Gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW na kanalizację

Gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW na kanalizację

2 lutego 2012

W ostatnich dniach ubiegłego roku przedstawiciele Gminy Wola Mysłowska: Wójt Gminy – p. Władysław Mika oraz Skarbnik Gminy – p. Kinga Szerszeń, podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki temu do gminnego budżetu 2012 roku wpłynie około 300 tys. zł, dofinansowania w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Jarczew i Dwornia”.
Gmina Wola Mysłowska jest już w trakcie realizacji bardzo finansowo chłonnej inwestycji, jaką jest budowa sieci kanalizacyjnej. Do chwili obecnej w pełni skanalizowane zostały dwie miejscowości Jarczew i Dwornia. W roku 2012 zamierzamy wykonać sieć kanalizacyjną we wsi Wola Mysłowska , a na miejscowości Mysłów, Ksawerynów i Kamień opracować dokumentację projektową.
Równocześnie Gmina planuje opracować program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla terenów o zabudowie rozproszonej. W trakcie realizacji tego zadania zechcemy skorzystać z dotacji Priorytetowego Programu NFOŚiGW w Warszawie.

Autor: Kinga Szerszeń


zdjęcie pochodzi ze zbiorów NFOŚiGW.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki