Fundusz sołecki i inwestycje, czyli jaki mamy budżet

Fundusz sołecki i inwestycje, czyli jaki mamy budżet

7 stycznia 2019

Po stronie dochodów budżet gminy Wola Mysłowska na 2019 r. ma 18 mln 910 tys. zł , wydatków – 19 mln 725 tys. zł. Planowany deficyt to 815 tys. zł . Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i komisje działające przy Radzie Gminy, zaopiniowały projekt pozytywnie. Podczas sesji budżetowej radni przyjęli go jednogłośnie. Co się zmieni? Jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy gminy?
Fundusz sołecki – pierwszy w gminie Wola Mysłowska
Absolutną nowością jest Fundusz Sołecki. Wyniósł 363 tys. zł. Jak wyjaśniła wójt, to wynik szczegółowych wyliczeń przypadających na poszczególne miejscowości i liczbę ich mieszkańców. Wielkość funduszu zależy od liczby mieszkańców danej miejscowości.
– Pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki pochodzą z budżetu gminy, a więc utworzenie funduszu uszczupliło inne działy. Jednak jestem zadowolona, że powstał. To namiastka budżetu obywatelskiego. Dzięki temu, na zebraniach wiejskich, mieszkańcy będą mogli decydować o zadaniach zgłoszonych do budżetu. Rok 2019 będzie okazją do sprawdzenia, jak to funkcjonuje, a myślę że zafunkcjonuje dobrze – powiedziała omawiając budżet wójt.
Część sołectw już podjęła decyzje, na co chce przeznaczyć swój fundusz. Największe z nich to budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Baczkowie, modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu, ocieplenie elewacji świetlicy w Nowym Świecie, utwardzenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Świder.
W co gmina będzie inwestować?
Budżet na 2019 r. uwzględnia wiele inwestycji. Jest wśród nich dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wilczyskach. Wieś będzie przyłączona do funkcjonującej już oczyszczalni w Jarczewie.
Zostaną zbudowane dwa odcinki dróg gminnych – w Ciechominie (przy świetlicy) i w Grudzi (droga będzie łączyła drogę powiatową z gminną).
W budżecie został zaplanowany wydatek wysokości 5 tys. zł na wykup gruntu położonego w pobliżu świetlicy wiejskiej w Ciechominie. Jak wyjaśniała radnym wójt, jeśli uda się wykupić działkę, zostanie rozwiązany dosyć istotny problem.
To działka sprzedana przez gminę Telekomunikacji Polskiej jeszcze w 2000 r. Nowy właściciel zlokalizował na niej wieżę telekomunikacyjną. Kiedy wieża została zdemontowana, nowy właściciel nieruchomości, a była nim już firma Orange, wystawił ją na sprzedaż. Gmina jest zainteresowana odkupieniem jej. Działka sąsiaduje z dwiema innymi działkami gminnymi, na których funkcjonuje Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego z 2000 r. gmina musi zapewnić dojazd do działki, przez działkę gminną, w praktyce oznacza to połączenie przez działkę, na której stroi Ośrodek Zdrowia. Odkupienie jej pozwoli gminie ujednolicenie i uporządkowanie sprawy i możliwość swobodnego dysponowania całością.

Budżet uwzględnia modernizację budynku Urzędu Gminy.
To konsekwencja spotkań przedwyborczych z mieszkańcami . Wójt spotkała się z negatywnymi ocenami stanu budynku. Usłyszała, że wymaga on remontu, najwięcej zastrzeżeń budził stan toalet.
Po wygranych wyborach wójt zwróciła się do radnych, aby zaakceptowali wpisaną do budżetu modernizację Urzędu Gminy.

– Przed każdą decyzją będę się posiłkowała opinią inspektora nadzoru, projektanta który powie mi, co można wykonać technicznie i jak najtaniej, aby warunki korzystania w urzędu dla petentów poprawiły się – zapewniła radnych.

Zmian na lepsze mogą spodziewać się strażacy. Planowana jest modernizacja budynku strażnicy OSP Jarczew i pomieszczeń strażnicy OSP Dwornia. Takie postulaty ze strony mieszkańców i druhów pojawiały się na zebraniach wiejskich.

Oświata, świetlice

Sporo zmian czeka bazę oświatową. Najważniejsza to rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie. W tej szkole wciąż rośnie liczna uczniów, brakuje sal lekcyjnych. Dlatego władze gminy planują dobudowę jednego skrzydła.
W Szkole Podstawowej w Mysłowie będzie przebudowana instalacji przeciwpożarowa. Kiedy podczas wakacji trwały prace z dostosowaniem pomieszczeń do nowego punktu przedszkolnego „Twoje przedszkole w Mysłowie”, inspektorzy Państwowej Straży Pożarnej wydali zalecenia, zgodnie z którymi instalacja musi być przebudowana.
SP w Jarczewie i Mysłowie przejdą remont pomieszczeń sal gimnastycznych, na każdą z nich
w budżecie przeznaczono po 30 tys. zł.
Na zakup komputerów dla SP Lisikierzu i Jarczewie gmina planuje wydać po 20 tys. zł. W budżecie znalazła się budowa przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Ciechominie. W tej kwestii zalecenia wydali kontrolerzy z PSP.

OSP

Na kilka dni przed sesją budżetową, podczas posiedzeń komisji wpłynął wniosek dotyczący wymiany wozu dla OSP w Ksawerynowie. Strażacy zadeklarowali, że jeśli gmina zagwarantuje na jego zakup 200 tys zł, będą mogli starać się o dotacje na brakującą kwotę.
Radni przyjęli wniosek ze zrozumieniem. Jednostka OSP Ksawerynów jest jedną z dwóch gminnych jednostek działających w systemie KSRG. Musi być w gotowości i potrzebuje sprawnie działającego sprzętu.

Przed głosowaniem wójt zaapelowała do radnych o przyjęcie projektu budżetu.
– Dołożę wszelki starań, żebyśmy ten budżet zrealizowali ,abyśmy w 2020 roku mogli rozliczyć się z niego z podniesionym czołem – podkreśliła.

Zwracając się do radnych przypomniała, że nie jest wykluczone, że plan inwestycyjny będzie się zmieniał.
– Patrząc wstecz, na budżety w poprzednich latach można zauważyć, że był zmieniany . Jeśli wiec ktoś czuje się dziś pominięty, to będziemy mogli w trakcie roku zmieniać go, w miarę możliwości dodawać kolejne inwestycje, żebyście wszyscy państwo byli usatysfakcjonowani – dodała.

Radni poparli projekt większością głosów.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki