Fundusz sołecki i drogi

Fundusz sołecki i drogi

22 marca 2019

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji Funduszu Sołeckiego. Jedno z zadań to planowane utwardzenie placu w miejscowości Świder. Większość środków zostanie przeznaczone na drogi gminne. Na remonty czekają też drogi powiatowe, o czym podczas ostatniej sesji mówił radny powiatowy Władysław Mika.

– Wysłaliśmy już zapytania ofertowe dotyczące tego zadania. Do końca kwietnia inwestycja zostanie rozpoczęta. Musi zakończyć się przed lipcem, wtedy OSP świder planuje swoje 50 lecie – zapowiada wójt Kinga Szerszeń.

Około 130 tys. zł w ramach Funduszu Sołeckiego ma zostać przeznaczone na drogi gminne. O ich remontach myślą już władze gminy.
Powstanie plan, który poprzedzi objazd dróg. W budżecie wydatki na drogi zostały zwiększone o 150 tys. zł. Dodatkowe pieniądze mieszkańcy przeznaczyli w ramach Funduszu Sołeckiego.

– Pamiętajmy ze środki z Funduszu Sołeckiego to też środki z budżetu gminy tyle, że decyzją radnych z niego wydzielone na Fundusz Sołecki. Nie na wszystkie drogi wystarczy, wiec z budżetu postaramy się wykonać najpilniejsze remonty. Liczę, że wiele kwestii zostanie uzgodnionych po wspólnym objeździe dróg i po spotkaniach planowanych w sołectwach – mówi wójt.

Urzędnicy na bieżąco monitorują programy, dzięki którym można ubiegać się o dofinansowania i

– Nasza gmina nie ma zadłużenia, w budżecie mamy zarezerwowane środki na wkład własny. Będziemy wiec składać na bieżąco wnioski o dofinasowanie unijne. Mam na myśli budowę oczyszczalni, kanalizacji czy bieżące zadania drogowe –dodaje wójt.

Do kwestii dróg, ale tym razem powiatowych, podczas ostatniej sesji nawiązał radny powiatowy Władysław Mika. Nasz radny w tej kadencji pracuje w Komisji Infrastruktury.

– Na ostatnim posiedzeniu komisji przyjęliśmy plan działania. Jedynym z punktów na najbliższy okres jest dokonanie wizji lokalnej, czyli objazdu z panem Starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Objazd da nam rzeczywisty obraz stanu dróg powiatowych i pozwoli wybrać najpilniejsze zadania. W pierwszej kolejności będę sugerował zarządowi, by ratować drogę do wsi Świder. Pamiętam o sprawach odwodnień w Świdrze, Starej Hucie i Wilczyskach. Pamiętajmy, że ten rok będzie trudny dla powiatu, który jest bardzo zadłużony – powiedział Władysław Mika.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki