Edukacja poza formalna w Gminie Wola Mysłowska!

Edukacja poza formalna w Gminie Wola Mysłowska!

16 września 2023

288 tysięcy złotych dofinansowania zdobyła gmina Wola Mysłowska na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie gminy. Projekt przygotowany w Urzędzie Gminy znalazł się na trzecim miejscu na liście projektów ocenionych z wyróżnieniem, wybranych do dofinansowania w ramach naboru (nr FELU.10.03-IZ.00-001/23 Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.


Na początek liczby
Całkowita wartość projektu to 320 739,19 zł.
Kwota całkowitego dofinansowania wyniesie 288 665,27 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFZ – 272 628,31 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z budżetu państwa to 16 036,96 zł.
Wkład własny gminy – 0 zł.


Jaki był cel projektu?
Celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych poprzez realizację zajęć edukacji poza formalnej w formie stacjonarnej i wyjazdowej.


Kiedy i gdzie odbędzie się realizacja projektu?
Projekt będzie realizowany przez cały przyszły rok 2024, począwszy od stycznia, a skończywszy na grudniu 2014 r. Będzie realizowany na terenie szkół prowadzonych przez gminę, a także na wyjazdach.


Kto skorzysta na projekcie?
Oczywiście uczniowie. Wsparciem zostaną objęci uczniowie 4 SP działających na terenie gminy:
SP im. Mikołaja Kopernika w Wandowie – 53 uczniów.
SP im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie – 42 uczniów.
SP im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie – 50 uczniów.
SP im. H. Sienkiewicza w Lisikierzu – 42 uczniów.
Łącznie wsparciem zostanie objętych 187 uczniów.


Jakie odbędą się zajęcia?
W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wandowie zaplanowano zajęcia grupowe z języka angielskiego, zajęcia informatyczne/komputerowe – programowanie. Będzie też nauka tańca i pływania, sztuka walki oraz gra w szachy.
W Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie zostaną sfinansowane zajęcia grupowe z języka angielskiego, zajęcia grupowe informatyczne, komputerowe- programowanie, nauka tańca pływania oraz sztuki walki, piłka nożna i nauka gry w szachy.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie zaplanowała indywidualne zajęcia z języka polskiego i matematyki, lekcje gry w szachy, zajęcia grupowe z języka angielskiego, nauka pływania.
W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Lisikierzu dzieci skorzystają z zajęć: z języka angielskiego i tanecznych, nauki pływania, sztuki walki, piłki nożnej.


Wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń nie ukrywa, że zdobycie dofinansowania i wysokiej pozycji na ogólnowojewódzkiej liście projektów zakwalifikowanych do realizacji, jest powodem do satysfacji:


Cieszę się, szczególnie z tego, że na projekcie skorzystają nasze dzieci, które są przyszłością naszej gminy i są dla nas najważniejsze. Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu Gminy oraz pedagogom, wszystkim, którzy pracowali nad projektem. Dzięki temu nasz projekt znalazł się wśród wyróżnionych zdobył trzecie miejsce w województwie lubelskim, maksymalną liczbę punktów i dofinansowanie – mówi wójt Kinga Szerszeń.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki