Dychawica i Wólka Ciechomska po kontroli

Dychawica i Wólka Ciechomska po kontroli

24 czerwca 2019

Pozytywnie zakończyła się kolejna kontrola z Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczyła projektu, z którego zostały dofinansowane prace w dwóch świetlicach.
Modernizacje budynków w Dychawicy i Wólce Ciechomskiej były prowadzone w ubiegłym roku. W dużej mierze zostały sfinansowane z dotacji unijnej pozyskanej przez LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości”.
Zadanie: „Przebudowa oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Dychawicy, Wólce Ciechomskiej gm. Wola Mysłowska”, pochłonęło 185 tys. 207,90 zł.
Celem główny projektu było: „Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Gminy Wola Mysłowska poprzez przebudowę i wyposażanie dwóch świetlic wiejskich w m. Dychawica i Wólka Ciechomska do czerwca 2018 r.”
Istniejąca świetlica w Wólce Ciechomskiej została zmodernizowana. W ramach prac wymieniono okna, elewację, zlikwidowana została scena, a podłoga wyrównana. Świetlica służy mieszkańcom wsi od ubiegłego roku.
Druga świetlica powstała w Dychawicy, na bazie nieczynnej zlewni me starej mleczarni.
Zaadaptowane pomieszczenie pomieści 50 osób. Korzystają z niego mieszkańcy trzech miejscowości: Dychawicy, Lisikierza i Błażkowa.
– Na te prace w ubiegłym roku gmina pozyskała dofinansowanie z LGD. W takich standardowych procedurach, po zaakceptowaniu dokumentacji, złożeniu wniosku o płatność, odbywa się kontrola. Kontrolerzy przyjeżdżają i sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Potem wypłacają dofinansowanie – wyjaśnia wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń.
W tym wypadku wsparcie, jakie przyznano gminie, to 120 tys. zł. Zwrot wyniesie 63,63 proc. kosztów.
Z prac w obu świetlicach już korzystają mieszkańcy miejscowości. W Dychawicy i Wólce Ciechomskiej odbywają się cyklicznie zajęcia: warsztaty, szkolenia prowadzone przez animatorów Kół Gospodyń Wiejskich.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki