Dwa razy tak

Dwa razy tak

21 lipca 2022

Rada Gminy Wola Mysłowska jednogłośnie pozytywnie oceniła pracę wójt Kingi Szerszeń. W programie sesji , która odbyła się 13 czerwca 2022 roku, radni jednomyślnie zagłosowali najpierw za udzieleniem wotum zaufania, potem – absolutorium – dla wójt gminy Wola Mysłowska.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło sprawozdanie odczytane przez skarbnik gminy Martę Wydrę.
Ze sprawozdania przygotowanego przez panią skarbnik radni usłyszeli, że dochody budżetu w 2021 roku wyniosły 26 mln 117 tys. 48 zł, a wydatki – 24 mln 164 tys. 69 zł.
Uzyskana nadwyżka trafiła do budżetu gminy na 2022 r.
Radni wysłuchali szczegółowego sprawozdania dotyczącego wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego na 2021. Zaplanowano łącznie 401 tys. 337 zł, a wydatkowano 393 tys. 321 zł, czyli ok. 98 proc.
Jak fundusz sołecki spożytkowały poszczególne sołectwa? O tym również mówiła skarbnik. Poniżej lista zadań oraz kwot zrealizowanych przez poszczególne sołectwa:
– Baczków – naprawa nawierzchni dróg lokalnych, uporządkowanie placu wokół świetlicy – 17 tys. 309 zł;
– Błażków – naprawa nawierzchni dróg lokalnych, porządkowanie poboczy – 11 tys. 556 zł;
– Ciechomin – naprawa nawierzchni dróg lokalnych oraz modernizacja przystanków autobusowych – 21 tys. 505 zł;
– Dwornia – naprawa nawierzchni dróg lokalnych oraz doposażenie świetlicy – 17 tys. 411 zł;
– Dychawica – naprawa nawierzchni dróg lokalnych – 17 tys. 881 zł;
– Germanicha – wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej (cz. 1)- 17 tys. 311 zł;
– Grudź – montaż klimatyzatorów, remont dróg lokalnych, zakup garażu – 26 tys. 324 zł;
– Jarczew – rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej – 27 tys. 449 zł;
– Kamień – dokończenie elewacji, malowanie świetlicy wiejskiej – 16 tys. 508 zł;
– Ksawerynów – ogrodzenie części działki – 14 tys. 902 zł;
– Lisikierz – remont dróg lokalnych – 13 tys. 831 zł;
– Mysłów – wykonanie ocieplenia i oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej – 25 tys. 500 zł;
– Nowy Świat – oświetlenie i elewacja budynku świetlicy – 12 tys. 546 zł;
– Osiny – doposażenie świetlicy OSP oraz naprawa nawierzchni dróg lokalnych – 27 tys. 991 zł;
– Powały – zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – 15 tys. 111 zł;
– Stara Huta- zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną – 19 tys. 453 zł;
– Świder – naprawa nawierzchni dróg dojazdowych do pól – 18 tys. 962 zł;
– Wandów – utwardzenie i żwirowanie dróg lokalnych oraz zakup przystanku autobusowego – 15 tys. 587 zł;
– Wilczyska – naprawa nawierzchni dróg lokalnych – 21 tys. 684 zł;
– Wola Mysłowska – naprawa dróg dojazdowych do pól, organizacja imprezy kulturalno rozrywkowej oraz doposażenie strażnicy OSP Wola Mysłowska – 20 tys. 411 zł;
– Wólka Ciechomska – remont schodów i tarasu przy świetlicy wiejskiej – 13 tys. 876 zł;
O wydatkach inwestycyjnych mówiła wójt Kinga Szerszeń. Jak podkreśliła pani wójt, w budżecie na 2021 r, po przyjętych poprawach wielkość budżetu zaplanowanego na wydatki inwestycyjne wynosiła ok 2 mln zł. Na co zostały spożytkowane te pieniądze?
– Udało się dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej w Wilczyskach za 164 tys. zł, rekordowo dużo (bo prawie 930 tys. zł) przeznaczyliśmy na drogi gminne, drogi zostały zmodernizowane w miejscowościach Wola Mysłowska, Stara Huta, Wilczyska, Jarczew, Grudż, Mysłów i Dychwica – wyliczała wójt Kinga Szerszeń.
500 tys. zł dofinansowania z budżetu gminy trafiło do zarządu powiatu, na budowę drogi z chodnikiem w Germanisze, Osinach i Nowym Świecie, dodatkowo powiat wykonał odcinek w Lisikierzu, między Ciechominem a Wandowem.
Samorząd gminny sfinansował wymianę pieca i klimatyzatora w Urzędzie Gminy.
145 tys. zł kosztował remont sali konferencyjnej i świetlicy w Wandowie, gdzie odbywają się zajęcia Klubu Seniora, zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Osinach – 186 tys. zł
Gmina zapłaciła za pierwszą transzę dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarczewie.
120 tys. zł pochłonęła modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wola Mysłowska.
Udało się pozyskać dofinansowanie do siłowni zewnętrznych.
Po głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium, wójt dziękowała pracownikom Urzędu Gminy za sumienną pracę, Radzie Gminy za przychylność: – Zdaję sobie sprawę, że te wydatki są niewystarczające, wiem że wszyscy państwo radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, chcielibyście więcej, jednakże staramy się pozyskiwać środki i na wszystkie złożone dostajemy odpowiedzi pozytywne, jednak aby skorzystać z dofinansowania, musimy zapewnić wkład własny. Nasze środki są ograniczone. Mamy nadzieję na zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i powrót cen usług oraz materiałów do normalności tak, abyśmy mogli nadal rozwijać naszą gminę – powiedziała wójt Kinga Szerszeń.
Radni przyjęli informację o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.
Za udzieleniem absolutorium radni zagłosowali jednogłośnie
Dziękując za pozytywną ocenę pracy wójt zadeklarowała dalszą współpracę z radnymi i sołtysami. Wójt podkreśliła, że najważniejszym celem tej współpracy jest stałe podnoszenie komfortu życia i zadowolenie ze strony mieszkańców.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki