Droga z Ciechomina do Wilczysk zakończona

Droga z Ciechomina do Wilczysk zakończona

18 maja 2020

Kierowcy korzystają już z przebudowanej drogi gminnej Ciechomin -Wilczyska.
Wsparcie pozyskane przez gminę Wola Mysłowska z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoliło na realizację ostatniego etapu tej inwestycji.
Modernizację tej ważnej dla mieszkańców drogi rozpoczął jeszcze poprzedni wójt Władysław Mika. Prace musiały się rozpocząć, ponieważ droga była w fatalnym stanie. Jej przebudowę prowadzono w kilku etapach, w miarę możliwości finansowych gminy.
Kiedy w ubiegłym roku pojawiła się możliwość skorzystania z Programu Dróg Samorządowych, mieliśmy gotową dokumentację.
Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 102612L Ciechomin-Wilczyska” zostało dofinansowane uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Było realizowane w dwóch etapach. Pierwszy zaczął się 6 listopada 2019 r. i zakończył przed końcem 2019 roku. Drugi skończył się w marcu 2020 r.
Łącznie przebudowano 2,6 km.
W ramach przebudowy istniejącej nawierzchni została wyrównana jezdnia do projektowanego spadku poprzecznego, do spadków podłużnych, wykonana została warstwa ścieralna z asfaltu o grubości 4 cm, warstwa wyrównawcza z asfaltu o grubości 4 cm a także pobocza gruntowe szerokości 0,75 m i grubości 8 cm, wykonane ze żwiru.
Prace prowadziła wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma F.H.U. BRUK-BUD z Celestynowa. Za wsparcie z uzyskaniu dofinansowania dokumentacji dziękujemy radnemu wojewódzkiemu Ryszardowi Szczygłowi.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki