Dotacja na budowę świetlicy w Wandowie

Dotacja na budowę świetlicy w Wandowie

20 marca 2012

Dnia 15 marca 2012 roku Wójt Gminy Wola Mysłowska podpisał Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie, które zostanie sfinansowane z w/w środków realizowane jest przez lokalną grupę działania o nawie „Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wandów”
Koszt ca całkowity – 420 875,40 zł
Kwota dofinansowania – 200 000,00 zł

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki