Doposażymy świetlice wiejskie

Doposażymy świetlice wiejskie

7 marca 2011

Gmina Wola Mysłowska podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego, na dofinansowanie projektów w ramach działania Programu osi 4 Leader, działanie 4.1 – Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach umowy dofinansowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mysłowie i Baczkowie – kwota dofinansowania -13.370.00 zł
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Mysłowskiej – kwota dofinansowania – 7.035.00 zł
3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ksawerynowie – kwota dofinansowania -17.516.90 zł
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osinanch – kwota dofinansowania – 6.592.88 zł

W ramach wyposażenia zostaną zakupione do wszystkich w/w świetlic stoliki ,krzesła oraz w przypadku świetlicy w Ksawerynowie- wymienione zostaną 3 okna, 1 drzwi oraz zakupiony zostanie klimatyzator.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki