Dofinansowanie na drogi gminne

Dofinansowanie na drogi gminne

16 marca 2023

Gmina Wola Mysłowska w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Modernizacja i remont dróg gminnych w Gminie Wola Mysłowska” w wysokości 4 999 850,00 PLN.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja ok. 21 km sieci dróg gminnych oraz wewnętrznych. Inwestycja obejmować będzie drogi w miejscowościach: Baczków, Mysłów, Wandów, Grudź, Błażków, Dwornia, Germanicha, Lisikierz, Osiny, Powały, Ciechomin, Stara Huta, Świder, Dychawica, Kamień, Ksawerynów, Ciechomin, Wólka Ciechomska i Wola Mysłowska. Zadanie dotyczy modernizacji części dróg polegającej na: robotach przygotowawczych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu lub uzupełnieniu pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym. Na pozostałych drogach planowany jest remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego po uzupełnieniu istniejącej nawierzchni. Rezultatem wykonania inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów oraz bezpieczeństwa pieszych poprzez: wykonanie nowych nawierzchni, wykonanie podbudowy lub naprawy podbudowy w miejscach występowania ubytków i spękań, wykonanie oraz uzupełnienie poboczy.

Realizacja ww. inwestycji znacznie poprawi komfort życia mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca lipca 2023 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki