Codzienne raporty dotyczące upałów

Codzienne raporty dotyczące upałów

27 czerwca 2016

Łuków, 23 czerwca 2016 r.    

Panowie
Wójtowie Miast i Gmin
wszyscy w powiecie łukowskim

 

Informuję, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system codziennego raportowania o sytuacji w województwie. W związku z tym, na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) w celu pozyskania informacji o sytuacji na obszarze województwa lubelskiego z dniem 23 czerwca 2016 r. do odwołania zobowiązuje się do składania do godz. 10.00informacji o sytuacji w gminie dotyczących:

1. Stanu przejezdności dróg i szlaków kolejowych – informacja tylko o korkach (w tym kolejki do przejść granicznych w powiatach przygranicznych) lub nieplanowanych przestojach pociągów powyżej 3h i podjętych działaniach mających na celu wsparcie podróżujących .
2. Stanu ciągłości pracy systemu zasilania energetycznego – awarie powyżej 2h.
3. Stanu systemu zaopatrywania w wodę pitną – sprawność sieci wodociągowych, ilości wyschniętych studni i działań podjętych w sytuacjach wystąpienia przerw w dostawie wody.
4. Ilości osób objętych opieką socjalną z powodu upału – ilość odwiedzin (za okres raportowania) u podopiecznych wykonanych przez pracowników pomocy społecznej.
5. Stanu zabezpieczenia kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli oraz monitorowania ich pod względem zapewnienia bezpieczeństwa.
6. Ilości stwierdzonych omdleń , zasłabnięć i  innych schorzeń wywołanych wysokimi temperaturami.
7. Ilości rozwiniętych kurtyn wodnych, udostępnionych miejsc klimatyzowanych, itp.

W każdej informacji proszę przedstawiać dane dotyczące każdego wskazanego obszaru bez względu na to czy zdarzenie miało miejsce.
Informację proszę przesyłać codziennie na godz. 10.00 począwszy od dnia 24 czerwca 20016 r. na adres: [email protected].

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
              Jan Strzyżewski

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki