Bzepłatne szkolenia zawodowe dla przedsiębiorców

Bzepłatne szkolenia zawodowe dla przedsiębiorców

24 stycznia 2012

Centrum Doradztwa Finansowego zaprasza przedsiębiorców i pracowników MŚP branży budowlanej z terenu powiatów: łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego lub puławskiego do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”, z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2, Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej www.cdf.lukow.pl

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki