Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wilczyska oraz  zakup wyposażenia na potrzeby SUW w msc. Osiny

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wilczyska oraz  zakup wyposażenia na potrzeby SUW w msc. Osiny

26 lutego 2021

Gmina Wola Mysłowska na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00143-65150-UM0300257/20 z dnia 24 lutego 2021 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wilczyska oraz  zakup wyposażenia na potrzeby SUW w msc. Osiny”.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Typ operacji : Gospodarka wodno-ściekowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki