Bezzwrotne dotacje na założenie i prowadzenie własnej firmy

lapk-a3

Bezzwrotne dotacje na założenie i prowadzenie własnej firmy

28 lutego 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + oraz LUBELSKA AKADEMIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30 +

UCZESTNICY BĘDĄ MIELI SZANSĘ OTRZYMAĆ DOTACJĘ DO KWOTY 41 000 ZŁ, W TYM:

BEZZWROTNĄ DOTACJĘ DO 23 000 ZŁ NA ZAKUP WYPOSAŻENIA FIRMY

ROCZNE WSPARCIE FINANSOWE DO 18 000 ZŁ W KWOCIE 1 500 ZŁ MIESIĘCZNIE

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE SZKOLENIOWE ORAZ POMOC DORADCY DO SPRAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRY BĘDZIE WSPIERAŁ PRZEDSIĘBIORCĘ NA ETAPIE TWORZENIA BIZNESPLANÓW ORAZ W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD MOMENTU ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY.

Grupę docelową obu projektów łącznie stanowi 50 OSÓB (25 KOBIET I 25 MĘŻCZYZN) POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, BĘDĄCYCH BEZ PRACY, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

• jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
• powyżej 30 roku życia,
• znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należy przynajmniej do jednej z poniższych grup:
– kobiety,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby w wieku od 50 roku życia,
– osoby o niskich kwalifikacjach
• zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego
• zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

* z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub
prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów do 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.

* spośród grupy docelowej minimum 3 osoby to osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej. (Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS)

Więcej informacji na stronie:

www.centrum.kompass-consulting.pl [1]

BIURO PROJEKTU
ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
tel: + 48 510 798 140 [2]
e-mail: [email protected]

lapk-a3 lcwp-a3

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki