BEZPŁATNY TRANSPORT – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

BEZPŁATNY TRANSPORT – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

20 marca 2024

Podczas zarządzonych na dzień 7 kwietnia wyborów samorządowych informujemy, że – zgodnie z regulacjami Kodeksu wyborczego – wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Gminy Wola Mysłowska, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca br. Z prawa tego skorzystać mogą także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje:
– wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukoń

 

 

Transport zorganizowany będzie:
– z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
– z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego zgłasza się Wójtowi Gminy. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu przyjmowane będą do dnia 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu  (w przypadku II tury) , w sytuacji niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia można składać: w siedzibie urzędu: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska w sekretariacie w godzinach 8.00 -16.00, w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: [email protected]

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 754 25 22 w godzinach pracy urzędu. Podobnie jak podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych gmina zapewnia również transport wyborcom z miejscowości, w których nie ma lokalu wyborczego do miejscowości, w której działa właściwa dla danego obwodu komisja. Autobusy kursować będą z przystanków według dodatkowych rozkładów jazdy. W tym przypadku nie ma konieczności zgłaszania chęci skorzystania z transportu.

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie+zamiaru+transportu-1

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki