Bedziemy mieli przedszkola

Bedziemy mieli przedszkola

24 kwietnia 2012

Gmina Wola Mysłowska odniosła kolejny znaczący sukces w pozyskiwaniu „środków unijnych”.
W ogłoszonym w m-cu styczniu 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Lublinie konkursie w ramach działania: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania: „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”; projekt przygotowany przez Urząd Gminy Wola Mysłowska pod nazwą „Mali ludzie – wielka pomoc!”, wśród dziesięciu wniosków z całego województwa lubelskiego, ocenionych pozytywnie znalazł się na drugim miejscu.
Od 1 września 2012 roku w naszej gminie utworzone zostaną trzy punkty przedszkolne, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie. Po dostosowaniu dla potrzeb najmłodszych mieszkańców (3-5 lat) pomieszczeń, w wymienionych obiektach opiekę znajdzie około 60 maluchów.
Wartość projektu w ciągu najbliższych 24 miesięcy to kwota około 850 tysięcy złotych, z czego 15% stanowić będzie tzw. „wkład własny” Gminy Wola Mysłowska. Przed nami wykonanie kolejnych czynności i finalnym krokiem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
Z uwagi na fakt, iż będzie wreszcie możliwe zrealizowanie ważnego zadania oczekiwanego od wielu lat przez naszych mieszkańców, pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, którzy się do tego przyczynili.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wola Mysłowska
Władysław Mika

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki